Vår styrelse

jobbar helt ideellt

Vår styrelse

Ung Resurs angelägenheter sköts av styrelsen, en ordförande och 3-6 andra ordinarie medlemmar samt två suppleanter som alla utses på höstmötet. Vår styrelse arbetar helt ideellt och de är otroligt viktiga för oss!

I styrelsen sitter för närvarande:
Peter Strandvik, ordförande peter.strandvik@gymnasium.ax
Katarina Fellman katarina.fellman@asub.ax
Johan Haglöf johan.haglof@alandpost.com
Kati Eriksson kati.eriksson@alandsbanken.fi
Camilla Karlström camilla.karlstrom@mariehamn.ax
Sandra Rasmussen rasmussen.aland@gmail.com