Information till närstående och föräldrar -

när ska man ta kontakt?

Information till närstående och föräldrar -

Alla ungdomar är värdefulla och ingen ska lämnas utanför samhället. Ung Resurs mål är att alla ungdomar ska hitta en meningsfull sysselsättning - att hitta sin väg till fortsatta studier, praktik eller arbete.  

Ung Resurs erbjuder handledning och hjälp till ungdomar i åldern 15-29 år som söker sin väg vidare i livet. Föreningen Ung Resurs är idag ansvarig för två verksamheter, dels Ungdomslotsarna och dels ungdomsverkstaden Katapult. Mera information om vad de gör hittar ni på www.ungdomslotsarna.ax och www.katapult.ax. Du kan också klicka dig vidare till den informationen via flikarna i högra kanten på denna sida.

När skall man ta kontakt med oss?
Om ditt barn, eller någon ungdom du känner, varken studerar eller arbetar och kanske har fastnat i dåliga vanor och du känner oro för hur ungdomen mår får du gärna ta kontakt med oss. Tecken på att en ungdom eller en ung vuxen behöver utomstående hjälp kan vara nedstämdhet, ångest, grava störningar i dygnsrytmen, missbrukarproblem, överdrivet spelande, nätsurfande, isolering från omvärlden m.m. Den unga är självklart välkommen att ta kontakt själv också. Ung Resurs verksamhet är frivillig och bygger mycket på ungdomens egen motivation, vi jobbar utgående från ungdomens styrkor och egna intressen.

Vi samarbetar med ett brett nätverk för ungdomens bästa, vi har bl.a. regelbunden kontakt med AMS, studiehandledarna, PRM och BUP. Vi kan därmed också se till att den unga kommer i kontakt med de stödtjänster som den är i behov av. Om den unga vill kan vi också följa med på besök till t.ex. myndigheter eller hälso- och sjukvården, dv till att de når rätt person och får rätt stöd.