Vi hjälper dig nå målet!

En organisation med fokus på ungdomarna

Vi hjälper dig nå målet!

Om Ung Resurs

Ung Resurs r.f. är en förening grundad 2009 med hemort i Mariehamn på Åland. Föreningens huvudsakliga syfte är att tillsammans med våra uppdragsgivare och samarbetsparter hjälpa ungdomar i åldern 16-29 år att hitta en studieplats, arbete eller annan sysselsättning som på lång sikt gagnar individens välmående och utveckling. Med en lösningsinriktad och individfokuserad verksamhet strävar Ung Resurs till att minska antalet arbetslösa, svårsysselsatta och långtidsarbetslösa, förhindra skolavhopp, social utslagning och marginalisering samt att utveckla nya metoder och modeller som främjar sektorövergripande verksamheter.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att bl.a. driva daglig sysselsättningsverksamhet för ungdomar och koordinera diskussions- och nätverkstillfällen, möten och kurser. Vi samarbetar även med myndigheter, andra föreningar, företag och privatpersoner. Ung Resurs tar även initiativ och gör framställningar till myndigheter och olika sammanslutningar och verkar på andra sätt för att fullfölja vårt syfte.  

Ung Resurs är idag huvudman för Ungdomslotsarna och Katapult.