Vi hjälper dig nå målet

En organisation med full fokus på dig

Vi hjälper dig nå målet

Om Ung Resurs

Ung Resurs r.f. är en förening med hemort i Mariehamn på Åland. Syftet med föreningen är att förebygga marginalisering och utanförskap i samhället. Föreningen arbetar främst för ungdomar i åldern 15-25 år.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att bl.a. driva daglig sysselsättningsverksamhet för ungdomar och koordinera diskussions- och nätverkstillfällen, möten och kurser. Vi samarbetar även med myndigheter, andra föreningar, företag och privatpersoner. Ung Resurs tar även initiativ och gör framställningar till myndigheter och olika sammanslutningar och verkar på andra sätt för att fullfölja vårt syfte.  

Ung Resurs är idag huvudman för Ungdomslotsarna och Katapult.